วิสัยทัศน์ ==>พัฒนาการขนส่งทางถนน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการทุกภาคส่วน ค่านิยม==>บริการด้วยใจ โปร่งใส ใฝ่พัฒนาวัฒนธรรม ==>พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ ตรวจสอบได้ เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ
:: หน้าหลัก
: ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
ทำเนียบบุคคลากร
กระดานสนทนา
:ข้อมูลการติดต่อเรา
หน้าแรก
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 นับจากวันที่ 17 ต.ค.57
Website counter


  ดาว์นโหลดโบชัวร์ 
               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลข 042-714905 , 042-711514
หรือโทร 1584

        เอกสารแนบเรื่อง กำหนดวันอบรมผู้ขอบรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ไฟล์1
              
                  


บรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล

Down load รายละเอียดเอกสารแนะนำการ บรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล ไฟล์ 1
Down load รายละเอียดแบบฟอร์มบริการที่มีการปรับปรุงบรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล ไฟล์ 2
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด (เดือนเมษายน) 1/เม.ย./58
.......................................................................................................................
ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ดาวน์โหลด 31/มี.ค./58
.......................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด (เดือนมีนาคม) 25/ก.พ./58
.......................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านปรับแสง
ดาวน์โหลด1 11/ก.พ./58- - - -เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด2
............................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด 30/ม.ค/58
.......................................................................................................................

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด 1 22/ธ.ค./57
.......................................................................................................................

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาว์นโหลด 11/พ.ย./57.........................................................................................................................

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
ด้วยรถตู้ชนิดพิเศษ
ดาวน์โหลด 6/พ.ย./57
.........................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องแจ้งวันการอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
และรถยนต์
ดาวน์โหลด 1/พ.ย./57
.........................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว
ดาวน์โหลด 22/ส.ค./57
..........................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด 2 15/ส.ค./57
............................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด 2 15/ส.ค./57
............................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ดาวน์โหลด 14/ส.ค./57
.............................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การยกเลิกใบคู่มือทะเบียนรถ ทะเบียน บท-8106 สน
ดาว์นโหลด 25/ก.ค/57

..........................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ดาว์นโหลด 5/มิ.ย./57

..............................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมผู้ขอ
รับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ดาว์นโหลด 3/มิ.ย./57
......................................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาว์นโหลด ( เดือนมิถุนายน 2557 ) 3/มิ.ย./57
.................................................................................................................................
ยกเลิกประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ดาวน์โหลด 8/เม.ย./57 (ยกเลิก)
......................................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาว์นโหลด ( เดือนเมษายน 2557 ) 2/เม.ย./57
......................................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ดาวน์โหลด 28/มี.ค./57
..................................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาเสื้อยืดและหมวกแก๊ป
ดาวน์โหลด 7/มี.ค./57
...............................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้ระงับการตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลด 17/ก.พ./57
...........................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แจ้งการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลด 23/ม.ค./57
............................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4
ดาว์นโหลด ( เดือนมกราคม 2557 )7/ม.ค./57
...........................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอรับใหม่และต่ออายุใบอนุญาตผู้ขับรถ
ตามกฎหมายพรบ.ขนส่ง ดาวน์โหลด 18/ธ.ค./56
..........................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการแจ้งย้ายรถยนต์และโอนกรรมสิทธิ์
ดาวน์โหลด 16/ธ.ค./56
......................................................................................................................................
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แจ้งเลิกกิจการสถานตรวจสภาพรถ
ยกเลิกแบบพิมพ์ใบรับรอง การตรวจสภาพและ บันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ ดาวน์โหลด 4/ธ.ค./56

........................................................................................ อื่นๆก่อนหน้านี้
   
เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง
สขจ.สกลนคร ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจการ
ณ. ถนนมัธยมจันทร์ สำนักงขนส่งจังหวัดสกนคร
วันที่ 20 ต.ค. 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง
สขจ.สกลนคร ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจการ
ณ. ถนนมัธยมจันทร์ สำนักงขนส่งจังหวัดสกนคร
วันที่ 7 ต.ค. 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
ภาพกิจกรรม
ประชุมเดือน มิถุนายน 2557 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่ง
จังหวัดสกลนคร สาขา สว่างแดนดิน
อ่านต่อดูรูปภาพ....
ภาพกิจกรรมโครงการสนามจราจรฯ
สขจ.สกลนคร รุ่นที่ 1
ณ รร.ศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
วันที่ 17 มิ.ย. 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง
สขจ.สกลนคร ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจการ
ณ. ถนนมัธยมจันทร์ สำนักงขนส่งจังหวัดสกนคร
วันที่ 28 ก.พ. 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
ถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดสกลนครแห่งที่ 2 ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
ภาพอบรมโครงการและบรรทุกวัตถุอันตราย
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมการขมส่งทางบก
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
อ่านต่อดูรูปภาพ....
สัมมนาการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
มาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
18 กุมภาพันธ์ 2557
โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
โรงแรมเดอะมาเจสติคสกลนคร
อ่านต่อดูรูปภาพ....
เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง
สขจ.สกลนคร ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจการ
ณ. ถนนมัธยมจันทร์ สำนักงขนส่งจังหวัดสกนคร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง
สขจ.สกลนคร ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจการ
ณ. ถนนมัธยมจันทร์ สำนักงขนส่งจังหวัดสกนคร
วันที่ 30 มกราคม 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี พ.ศ. 2557
        ณ สนามมิ่งเมือง            
ซุ้ม สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อดูรูปภาพ....
เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง
สขจ.สกลนคร ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจการ
ณ. ถนนมัธยมจันทร์ สำนักงขนส่งจังหวัดสกนคร
วันที่ 13 มกราคม 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง
สขจ.สกลนคร ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจการ
ณ. ต.ฮางโฮง จ.สกลนคร
วันที่ 10 มกราคม 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....
เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง
สขจ.สกลนคร ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจการ
ณ. ถนนมัธยมจันทร์ สำนักงขนส่งจังหวัดสกนคร
วันที่ 3 มกราคม 2557
อ่านต่อดูรูปภาพ....

........................................................................................ อื่นๆก่อนหน้านี้


รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 24 ธ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12 /2557 วันที่ 1 ธ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 11 /2557 วันที่ 6 พ.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10 /2557 วันที่ 13 ต.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 18 ก.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 ส.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 30 ก.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 8 มิ.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 8 พ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 เม.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 มี.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 12 ก.พ. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16 ม.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................ก่อนหน้านย้อนหลัง

 

หมายเลขทะเบียนรถ
ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2558
ประเภทรถ
หมวดอักษร
หมายเลขทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กต
5231
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
4591
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บย
3114

 

 

 

 
 
นายอุดม แก้วนิล
ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ส่งข้อมูลต้นทะเบียนประวัติรถ

E-Download Form
แบบฟอร์มเอกสารที่มาติดต่อ
รับฟังความคิดเห็นทางเกี่ยวกับประโยชน์ ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่
E-mail : sakonnakhon@dlt.mail.go.th
หรือ jubkajay@gmail.com
แผนบริหารความต่อเนื่อง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
Link web
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เทศบาลนครเมืองสกลนคร
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
หอการค้าจังหวัดสกลนคร
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แขวงการทางสกลนครที่ 1
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร